ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ LUNCH

180WEST ROOFTOP LOUNGE RESTAURANT

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ LUNCH

Served from 12:00 to 18:00

Σερβίρεται από 12:00 έως 18:00

SALADS / ΣΑΛΑΤΕΣ

Μενού Κατάλογοι